Lerhamn -- Byarnas by

Rättelser och kompletteringar

VS = vänsterspalten HS = högerspalten

Sidan 21
VS,  fjärde stycket, näst sista meningen. Ska vara: Lerhamnsborna är till stor del begravda strax söder om det södra sidoskeppet i kyrkan.

Sidan 25
HS, andra stycket från slutet, sista meningen, som ska lyda: Paret Thore drev inte affären vidare.

Sidan 29
VS, fjärde stycket, andra meningen, som ska lyda: Den ägdes av Erik Zether.

Sidan 38
HS, sista stycket, första meningen. Ska vara: Påhl Bengtsson.

Sidan 54
VS, tredje stycket, sista raden. Ska vara: Anna
Christiansdotter Fex.

Sidan 94
HS, tredje stycket, tredje meningen. Ska vara: När Lars Birger Fex, Bothildas brors sonson, skulle konfirmeras, fick han inte längre karameller av Bolla utan en cigarr.

Sidan 99
HS, sista stycket, första meningen, som ska lyda: Åke Backes fru Greta och hans mor Jenny brukade sköta tvätten åt sommargästerna.

Sidan 132
HS, första stycket, andra meningen. Ska vara:
Karlsborn, alltså med s.

Sidan 135
VS, första stycket, första meningen. Ska vara: Backarna är området på ömse sidor om Bollas li och platån närmast ovanför.

Sidan 139
HS, andra stycket, tredje meningen. Ska vara: Dagens röda, träklädda hus nedanför Bräcke mölla, öster om väg 111, är det enda kvarvarande Sverigehuset.

Sidan 139
HS, tredje stycket, fjärde raden. Ska lyda: Vägen gick före 1960-talet  ända in till byggnaden.

Sidan 152
VS, första stycket, första meningen. Ska vara: Huset låg söder om Torpet (no 1) och öster om vägen alldeles vid bäcken, som går under vägen strax innan Torpet.

Sidan 154
HS, första stycket, andra raden. Ska vara: Christian.

Sidan 156
VS, sista stycket, tredje raden. Ska vara: Koljas väg
4 (no 47).

Sidan 161
HS, sista stycket, sista raden. Ska vara: Sommaren 1918.

Sidan 167
VS, sista stycket, sista raden. Ska vara: Hans Fex väg 13
(no 28).

Sidan 185
HS, tredje stycket, andra raden. Ska vara Joachim Ericsson.

Sidan 191
VS, tredje stycket, första meningen, som ska lyda: Huset såldes av Eva Gyllenstierna till doktor Högsby, vars änka Maja Högsby under  slutet av 1950-talet sålde huset till före detta förvaltaren på Krapperup, Linus Hasselberg. Dennes änka sålde 1967 huset till  Thorbjörn Ottosson från Göteborg.

Sidan 194
HS, tredje stycket, första raden. Ska vara Carolina Fex.

Sidan 197
VS, andra stycket, andra meningen, som ska lyda: Margareta var dotter till Bengt Nilsson Kolja och Ingar Bengtsdotter.

Sidan 208
VS, fjärde stycket, tredje meningen, som ska lyda: Nils syster Kjerstin var gift med Nils Westberg.

Sidan 209
HS, tredje stycket, tredje raden. Orden från Kockenhus ska strykas.

Sidan 210
VS, näst sista stycket, tredje raden. Ska vara Nils Konrad.

Sidan 218
VS, näst sista stycket, första raden. Ska vara Kjerstin Svensson Fex.

Sidan 225
VS, andra stycket, andra raden. Ska vara: Mathilda var född Svan 1855.

Sidan 255
HS, sjätte stycket. Ska vara: Lovisa Malmström.

Sidan 271
HS, andra stycket, sista meningen, som ska lyda: I dag ägs fastigheten av syskonen Barbro Bursell, Christina Unger, Nils Ekman, Annika Westerlund och Margaretha Ekman.

Sidan 273
HS, andra stycket. Ska vara Nils och Ingrid Åhrman.

Sidan 295
VS, sista stycket, sista raden, som ska lyda: Två söner till stationsmästaren Hjalmar Johansson.

Sidan 295
HS, andra stycket, första och andra raden. Ska vara: Berdin Backe (no 33).
Hjälp oss att göra boken bättre – tack!

Boken innehåller tusentals sakuppgifter. Trots våra idoga försök att kolla alla fakta återstår säkert brister.

Sedan boken kom från tryckeriet har några läsare uppmärksammat oss på vissa fel, se texten till vänster.

Vi är tacksamma om ni hör av er till oss när ni upptäcker fel, så fyller vi på sidan. Ni är också mycket välkomna att föreslå kompletteringar inför en eventuell ny upplaga.

Mölle och Lerhamn den 24 januari 2022

Christer Wallentin
info@lillaforlaget.se
070-844 81 25  


Björn Jacobson    bjornjacobson375@gmail.com
 073-600 30 72